Көңүл бургула! «KICB» ЖАК төмөнкүлөрдү эскертет:

Банк электрондук маалымат аркылуу паролду жана логинди тастыктоону талап кылбайт. Шектүү маалымат алган болсоңор, аны дароо өчүрүп салуу зарыл. Ушундай жагдайларга дуушар болгон шартта бизге ibank@kicb.net почтасы аркылуу же күнү-түнү иштеген Call-Центрге: +996 (312) 620 101 дароо маалымдоо керек .


  
Логин     
Пароль      
  Логинди же паролду унутуп калдыңарбы?
  

Көңүл бургула!
  • Оң жактагы төмөнкү бурчта же браузериңиздин дарек көрсөтүлгөн сабында жашыруун кулпу түрүндөгү коргоо белгиси болууга тийиш. Сайт ээсинин маалыматтарын текшерүү үчүн ошол белгини басуу зарыл. Бул боюнча ырааттуу толук маалыматты «Коопсуздук» бөлүгүнөн таба аласыңар.

  • Башка бирөөнүн компьютерин пайдаланган болсоңор, барактарды көрүү режимин кошууга тийишсиңер. Толук маалымат